ปักกิ่งเพิ่มความเข้มแข็งให้กับหมู่เกาะในทะเล

ปักกิ่งเพิ่มความเข้มแข็งให้กับหมู่เกาะในทะเล

ปักกิ่งกำลังเป็นปัญหากับสมาชิกอาเซียนหลายคนไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามที่มีข้อพิพาทเรื่องอาณาเขตทะเลจีนใต้ กลุ่มต้องการมีหลักจรรยาบรรณที่ถูกต้องตามกฎหมายกับจีนเพื่อควบคุมพฤติกรรมของรัฐชายฝั่งในขณะที่ปักกิ่งเพิ่มความเข้มแข็งให้กับหมู่เกาะในทะเล อาเซียนต้องการเห็นความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการเจรจาเรื่อง RCEP ภายในปี 2562

แต่มหาธีร์กล่าวว่ามาเลเซียจะไม่ลงนามในสนธิสัญญาหากไม่ได้รับประโยชน์จากคนยากจน ความแตกต่างระหว่างจีนและอินเดียในเรื่อง RCEP ก็จะขัดขวางความสำเร็จของตนตามที่เจ้าหน้าที่ใกล้ชิดกับการเจรจากล่าวเสริมว่าความเป็นผู้นำของไทยนั้นสำคัญมาก ภายใต้การนำของไทย, อาเซียนต้องการผลักดันข้อความสำหรับการเจรจาแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้ กลุ่มตั้งใจจะทำให้ข้อความเสร็จในปี 2019 แต่ผู้สังเกตการณ์ภายนอกแสดงความกังวลว่าหลักจรรยาบรรณจะได้รับอิทธิพลจากจีนมากเกินไป

LEAVE A COMMENT

0 comment